Начало Култура Наградата за краеведска дейност „Любородие“ ще бъде връчена в четвъртък

Наградата за краеведска дейност „Любородие“ ще бъде връчена в четвъртък

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

На 18 април 2013 година от 17:00 часа в Основно Училище «Двайсти април» ще бъде връчена Общинската награда за краеведска дейност «Любородие».

Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Панагюрище Никола Белишки, определи за носител на престижната награда за 2013 година Георги Димитров Абдулов – за цялостна проучвателска и краеведска дейност.

Комисията с председател Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” и членове: Минка Ланджева – директор на Основно училище „Двайсти април”, д-р Атанас Шопов – директор на Исторически музей – Панагюрище, Недялка Наплатанова – председател на Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ на Общински съвет, Панагюрище и инж. Теменужка Шишкова – председател на Училищно настоятелство на училището, оцени високо цялостния краеведски труд на г-н Абдулов. Той има дългогодишна изследователска работа, свързана с миналото и историческите личности от родния край. Участва в археологически проучвания на множество антични крепости и могили.

Георги Абдулов ще получи Наградата за краеведска дейност „Любородие“ заради задълбочената си работа, свързана с: проучване на тракийски надгробни могили от некрополите в местността „Мулей”, могили и некрополи в землищата на села Свобода и Смилец, антична гробница – мавзолей край село Баня, плосък античен некропол в местността „Голямата ливада”, късноантична и средновековна крепост „Красен” – най-голямата древна крепост в Централна Средна гора, археологически проучвания на връх „Сакарджа” и на крепостта „Койчово кале”.

Резултатите от научната и изследователска дейност на Георги Абдулов са отразени в много научни издания и отчети на Археологическия институт при БАН. Има и множество публикации в печата. Абдулов е автор на съществуващите в момента археологически експозиции в историческите музеи в Панагюрище и Стрелча.

Наградата за краеведска дейност „Любородие“ се присъжда за:

    Активна научно-изследователска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието;

    Изследователска работа, свързана с миналото на родния край, възникването и формирането на селищата в региона, природните дадености и забележителности, стопанския облик на Панагюрския край в миналото и в наши дни, архитектурния облик на Панагюрище, етнографията, фолклора, диалектологията на региона;

    Събирателска дейност в рамките на региона чрез интересни случки, събития, личности, родове, обичаи, легенди, книги, студии, статии;

    Проучвателска работа върху: архивни материали, исторически документи, статистически данни за броя на населението и стопанското развитие на региона;

    Значими заслуги в организацията и ръководството на краеведската дейност в регионален план или в национален мащаб;

    Организационна дейност за развитие и укрепване на краеведското движение и популяризирането му;

    Активно участие в работата на краеведски кръжоци и клубове;

    Популяризаторска дейност чрез издадени краеведски книги или публикации в централния и в местния печат.

Наградата за краеведска дейност „Любородие“ е учредена от Община Панагюрище и Основно училище „Двайсти април“ – Панагюрище и представлява грамота, плакет и парична сума. Кметът на общината връчва наградата на тържествена церемония всяка година по време на честванията на Априлското въстание. Събитието е част от програмата за отбелязване на патронния празник на училището. През 2013-та наградата се връчва за трета поредна година. През 2011 година тя бе присъдена на проф. д-р Лука Кръстев, а през 2012 – на Георги Гемиджиев.