Начало Общество Никола Белишки: Продължава изграждането на язовир „Луда Яна”, който е знаков обект...

Никола Белишки: Продължава изграждането на язовир „Луда Яна”, който е знаков обект за общината

СПОДЕЛИ
restorant

kmet

През тази година започналото строителство на язовир „Луда Яна” ще продължи, каза за Радио „Фокус” – Пазарджик кметът на Община Панагюрище Никола Белишки. Той уточни, че това е знаков обект за общината, а тя винаги е оказвала помощ при изпълнението на проекта, което се контролира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В доизграждането на стената на язовира и прилежащите съоръжения ще се включат над 350 души, а след това трайно заети по обслужването на тези съоръжения ще бъдат около 30”, коментира Белишки. Той обясни, че се надява специалисти от района на общината да заемат тези места. „Това е отговорен обект, чиято обща стойност е 56,3 млн. лева. Проектът е със срок на изпълнение 30 месеца”, каза също Белишки.

2 КОМЕНТАРА

  1. Като решение, изграждането на яз. Луда Яна относно задоволяване потребностите на основен водоизточник, е добро, но доста закъсняло. Да припомним на обществеността, че язовирът бе утвърден като проект компенсиращ обезводняването на региона – резултат от миннодобивната дейност („Асарел-Медет“ АД). В процеса на приватизация на „Асарел-Медет“ АД, този проект бе „пратен“ в кошчето (опростяване на стари задължения). В компенсационният проект 30 % от инвестиционните разходи се поемаха от НАПС (към Министерството на земеделието)с цел удоволетворяване на мелиоративните потребности. Реалното обезводняване на региона доведе до пренасочване функцията на водопровода от Злокучене от промишлена във питейна (без пречиствателна станция по трасето и въпреки избягването на населението да ползваводата за питейни нужди). Управниците се сетиха, че проектът трябва да бъде реализиран. Доста време бе загубено в определяне собствеността на язовира. През цялото загубено време (до намиране на финансови инвестиционни средства) решаването на потребностите за водоснабдяване с питейна вода стоеше на заден план. Не се търсеха местни водоизточници, а доста от съществуващите бяха напълно занемарени и изоставени (водоохранителни зони; пречиствателни съоръжения; водопреносни системи и т.н.). Водеше се борба относно усвояване на приходите от експлоатацията на проекта.
    Самият проект включва коплекс от мероприятия изискващи технологично време (лесоустройствени дейности) след изграждането на съоръженията (стена; пречиствателни станции; водопреносни мрежи и др.)за да се получи ефективното разрешаване на основният проблем. Така, че ще е необходимо значително много време докато потребителите ползват водата от яз. Луда Яна по предназначение. В перспектива, дано не стане така, но виждам поредният „Евро-Проект“, който ще се окаже в непосилна тежест за издръжка и експлоатация със средства на община Панагюрище.
    0    0