Начало Общество Новото депо за отпадъци готово в края на 2014 година, край на...

Новото депо за отпадъци готово в края на 2014 година, край на „Вечния огън“

СПОДЕЛИ
restorant

Новото депо за твърди битови отпадъци, което ще събира боклуците на общините Панагюрище и Стрелча трябва да бъде готово до 31 декември 2014 година. Това става ясно от обществената поръчка за избор на изпълнител, пусната от общинската администрация.  Новото сметище ще се разгърне върху площ  от 131 хиляди квадратни метра в местността Братаница. В рамките на този терен е и сега действащото сметище, което предстои да бъде рекултивирано. Според заданието на проекта капацитетът на депото е 54 хиляди тона. Сумата, осигурена по европейската оперативна програма „Околна среда” е в рамките на 12.5 милиона лева, като в нея влиза и 5% собствено финансиране от бюджетите на двете общини.

Оферти от участниците в конкурса се събират до 31 октомври, а на следващия ден те ще бъдат разгледани от комисия по избор на изпълнител. При оценката тежестта на ценовата оферта е 45%, технологията – 40 %, а срокът за изпълнение е определен на 15%.

Участниците трябва да докажат наличието на реализиран оборот за строителство не по-малко от 35 млн. лв. през последните три години.

Спечелилият конкурса трябва да изработи техническите проекти на обекта, да проведе всички съгласувателни процедури, както и и да изгради съоръжението. Изпълнителят се задължава за собствена сметка да отстранява недостатъци, установени по време на строителството.

Изграждането на новото депо ще сложи край и на десетилетния пушек над града, който е наричан от препатилити панагюрци с името "Вечния огън". Кошмарен спомен ще останат и на разхвърляните от вятъра хиляди найлоново торбички на входа откъм Пазарджик.