Начало Общество Община Панагюрище спечели проект на стойност 5 милиона лева

Община Панагюрище спечели проект на стойност 5 милиона лева

СПОДЕЛИ
restorant

С Решение № РД – 02-36-359 от 29.04.2013г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще бъде финансиран проект: „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот”  по схема BG 161 PO 001/1.4 -09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

Проектът включва следните дейности по основния обект:

  • Благоустрояване и реконструкция на площад „20–ти Април” и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци”.
  • Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от река Луда Яна и северно от кв. 244а.
  • Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река Луда Яна, северно от съществуващия пазар, източно от ул. ”Димчо Дебелянов” и южно от  у.п.и. І4402 и у.п.и. Хобщ.
  • Рехабилитация на ул. ”д-р Лонг” от ул. ул. „Макгахан” до площад „20–ти Април” – от о.т. 472 до 474.
  • Реконструкция на част от ул. „П. Карапетров” от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ на основния обект е 4 999 978,42лв.

Община Панагюрище е одобрена и за безвъзмездна финансова помощ за допълнителни обекти на обща стойност 2 388 537,15лв. Този ресурс ще бъде финансиран след освобождаване на средства при провеждане на обществените поръчки и/или при осигуряване на финансов ресурс от страна на УО на ОПРР на схемата.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

1 КОМЕНТАР