Начало Общество Спешно настаниха 2 деца в приемни семейства

Спешно настаниха 2 деца в приемни семейства

СПОДЕЛИ
restorant

На 30 април 2013 година в община Панагюрище по проект "И аз имам семейство" бяха извършени настанявания по спешност на 2 /две/ деца в одобрени по проекта професионални приемни семейства. Едното дете е на 3 месеца, а другото на 2 години и 4 месеца. Настаняването на децата се извърши със заповеди на директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Панагюрище.

Община Панагюрище, в качеството си на доставчик на услугата „Приемна грижа”, от същата дата сключи договори за грижи на дете настанено в приемно семейство, както и договори за отглеждане на дете от професионално приемно семейство. За отглеждането и възпитанието на настаненото дете приемният родител ще получава месечен бюджет за издръжката му, а професионалният приемен родител ще получава и възнаграждение.

Със заповеди от 10.04.2013 година на директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Пазарджик, по предложение на  Комисията по приемна грижа, бяха утвърдени 3 приемни семейства  по проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по който община Панагюрище е партньор.

Екипът за организация и управление на проекта на общинско ниво информира, че в Община Панагюрище продължава приемането на заявления от лица/семейства за кандидатстване за доброволна или  професионална приемна грижа.