Начало Общество Общината с три одобрени проекта по програма “За чиста околна среда...

Общината с три одобрени проекта по програма “За чиста околна среда – 2013 г.”

СПОДЕЛИ
restorant

След разглеждане на проектните предложенията по Национална програма “За чиста околна среда – 2013 г.” Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са одобрени три проекта на община Панагюрище. Одобрените проекти са:

  • “Подобряване на жизнената среда – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в гр. Панагюрище – ул. “Брацигово” – Община Панагюрище;
  • “За развитие на село Оборище” – кметство с. Оборище, община Панагюрище;
  • “Уроци от природата за всички” – Целодневна детска градина “Брезичка” – Панагюрище.

Времевият график за реализацията на проект “Подобряване на жизнената среда – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в гр. Панагюрище – ул. “Брацигово” – Община Панагюрище е 13 май – 15 септември 2013 година. Информационната кампания по проекта ще бъде в периода 13-24 май. Почистването на терена и подготовката му за по-нататъшните действия по изпълнение на проекта е планирано за 25 май 2013 година. Озеленяването, което включва дейностите засаждане на храсти и дървета, цветя (летен разсад) и затревяване с райграс ще се осъществи в периода 27.05.-28.072013 година.В последния етап на проекта – до 15 септември, ще бъдат доставени и монтирани едно комбинирано съоръжение за деца от три до шест годишна възраст, една люлка, една образователна игра за най-малките деца на възраст до три години, едно информационно табло и четири броя пейки.

По проекта “За развитие на село Оборище” – кметство с. Оборище, община Панагюрище, терен, намиращ се в близост до центъра на селото ще бъде рекултивиран, затревен и ще се засадят храсти и дървета. Ще бъде изградена паркова алея с четири броя пейки за отдих. В парковата част ще бъде засадено по едно дръвче от всички дървесни видове, характерни за региона. Интересното при този терен е, че през 1985-86 година върху него е започнато строителство на детска градина, положени са основите, но строежа е замразен. Площта е обособена на две нива. В проекта по Националната програма “За чиста околна среда – 2013 г.” е предвидено ниското ниво на този терен да бъде обособена като площадка за игри. Срокът за реализация на проекта е от май до септември 2013 година.

Проектът “Уроци от природата за всички” на Целодневна детска градина “Брезичка” – Панагюрище е за адаптиране вътрешния двор и превръщането му в привлекателно място за труд в природата, учене и игра на най-малките. Целта на проекта е облагородяване микроструктурата на вътрешния двор на детската градина, чрез почистване, озеленяване, оформяне на опитен участък и зона за игри и развлечения. Реализацията на първата част е свързана с почистване и оформяне на лехи, които ще бъдат засадени с едногодишни растителни и лечебни видове. Втората част е монтиране на дървена конструкция, пейки и кошчета за боклук. Изработването на система за работа с децата в изградения кът от педагогическата колегия на  ЦДГ “Брезичка” ще бъде една от съпътстващите дейности по проекта. Срокът за изпълнение е четири месечен – от април до юли 2013 година.