Начало Местна власт Обществено обсъждане на Наредба за клубовете за пенсионери и лица с увреждания...

Обществено обсъждане на Наредба за клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище

СПОДЕЛИ

Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище г-жа Галина Матанова отправя покана за участие в обществено обсъждане на  проект на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище.

Обсъждането на документа ще се проведе на 20.11.2017 г. (понеделник) от 17:15 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

На основание чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org е публикуван  проектът на наредбата, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище.