Начало Общество Община Габрово прехвърля пет от язовирите си на държавата

Община Габрово прехвърля пет от язовирите си на държавата

48
0
СПОДЕЛИ
restorant

Оживени дискусии предизвика предложението за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на общинските язовири на държавата на време на редовното заседание на местния парламент, състояло се вчера (27 септември).

Община Габрово е собственик на 6 язовирни стени и съоръженията към тях, изградени в периода от 1959 г. до 1963 г.: язовир Синкевица – кв. Гачевци, язовир Сеферчер – с. Яворец, язовир Пача бара – с. Гарван, язовир Гиргини ІІ – с. Гиргини, язовир Разсадника – с. Рачевци и язовир Белчев дол – с. Прахали.

Местният парламент одобри прехвърлянето на собствеността на пет от водните обекти безвъзмездно на държавата. Това са язовирите Сеферчер, Пача бара, Гиргини ІІ, Разсадника и Белчев дол.

Общината ще запази контролните си функции по отношение на безопасността и безаварийната експлоатация на обектите.

За язовир Синкевица е подготвено проектно предложение за безвъзмездно финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020г.“, по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

Очаква се след приключване на ремонтните дейности, язовирът да отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност и превенция, като по отношение на него ще бъде повишена защитата на населението от наводнения.

Ще бъде подобрено техническото състояние и защита на критичната инфраструктура, и ще бъде повишена защитата на техническата и социалната инфраструктура. Експлоатационният живот на язовир Синкевица ще бъде удължен. Наличието на общински площи в съседство и градското му местоположение предполагат формирането на зона за отдих и възстановяване.

Последните промени от юли 2018 г. в Закона за водите засягат статута, управлението и стопанисването, както и осигуряването на безопасността на язовирите в страната. Законът налага ремонт и реконструкция на язовири държавна и общинска собственост, като общините са задължени да заплатят разходите за ремонтите на общинските язовири.

Такова задължение на общините може да се избегне само когато правото на собственост върху язовирите се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на Общински съвет. На общините е даден тримесечен срок от влизането на Закона в сила за депозиране на мотивирано предложение до министъра на икономиката за прехвърляне на собствеността на обектите.

Източник: http://www.gabrovonews.bg

Харесайте страницата ни във Facebook и винаги бъдете информирани! 

↓↓↓

https://www.facebook.com/pianews/