Начало Местна власт Общините се грижат добре за чистотата на пътните мрежи на своя територия,...

Общините се грижат добре за чистотата на пътните мрежи на своя територия, отчитат проверки на РИОСВ през май и юни

СПОДЕЛИ
restorant

111005-189901-1630-lv-ejemesechna-sankciq-naloji-riosv-sofiq-na-ekoplast-2002-largeОбщините се грижат добре за чистотата на пътните мрежи на своя територия,
отчитат проверки на РИОСВ през май и юни
В резултат на засилен контрол на РИОСВ, общините в област Пазарджик подобриха значително чистотата на общинската пътна мрежа. На много от местата със замърсявания, регистрирани при предишни проверки, не е установено изхвърляне на отпадъци. Мерките, предприети от общините дават добри и трайни резултати.
През юни много от общините изпълниха препоръката на РИОСВ-Пазарджик да публикуват „зелен“ телефон, на който гражданите да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъци, както и на предложения за подобрявяане на политиките по отпадъците.
В резултат от извършената контролна дейност, депото за неопасни производствени отпадъци на „Завод за хартия – Белово”АД, гр. Белово е в процедура по закриване. Дадени са задължителни предписания със срок и отговорник за ускоряване и изпълнение на всички дейности по закриването му.
Като постигнат ефект от контролната и разяснителна дейност РИОСВ-Пазарджик отчита стриктна отчетност на дейностите с отпадъци, сключени договори за предаване и приемане на отпадъци, издадени сертификати и декларации за произход на отпадъци от черни и цветни метали.