Начало Местна власт Общински съвет-Панагюрище с редовно заседание от 6 точки в дневния ред

Общински съвет-Панагюрище с редовно заседание от 6 точки в дневния ред

СПОДЕЛИ

Общински съвет-Панагюрище се събира на първо редовно заседание за 2019 година, което ще се състои на 6 февруари от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане Отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Панагюрище през 2018 година. Приемане Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Панагюрище през 2019 година.

2. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2019 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

3. Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2019 г. Доклад към проекта за бюджет за 2019 г., индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския  съюз за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019- 2021 година.

4. Приемане Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на “ Асарел Панагюрище Здраве“ АД.

5. Приемане Годишен отчет за дейността на Районно управление–Панагюрище при ОДМВР Пазарджик за 2018 година

6. Разпореждане с общинско имущество.