Начало Общество От 1 юли границата за достъп до семейни помощи за деца се...

От 1 юли границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава на 400 лева

СПОДЕЛИ
restorant

624-400-dete-deca-detska-gradina

От 1 юли 2016 година границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава на 400 лева, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Досега тя беше 350 лева.

Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане – месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Към 31 май средно месечно от помощта са се възползвали 451 977 семейства за 690 499 деца.

Новият праг е валиден и при определяне на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Към края на май за отглеждане на дете до една година средно месечно са отпуснати 16 772 помощи, а 5506 – като еднократни помощи при бременност.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки, уточняват от агенцията. Заявленията се подават в дирекцията „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, освен в случаите на съвместно живеещи родители без граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес.

Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас в държавно или общинско училище, е 250 лв. и остава без промяна. Заявлението за тази помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно занятия до завършване на първи клас. Общият брой първокласници, за които е отредена еднократна помощ за учебната 2015/2016 г., е 44 721, а изплатената сума – 11 млн. лева.