Начало Общество От 27 юни стартира изплащането на стипендии на даровитите деца в община...

От 27 юни стартира изплащането на стипендии на даровитите деца в община Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Експертно – консултативна комисия, назначена със Заповед № 761/ 25.11.2016 година на кмета на община Панагюрище, оцени и класира подадените на първа сесия искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

От 27 юни до 11 юли 2017 година ще се изплащат стипендиите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител/ настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Община Панагюрище, етаж 1, стая № 1 /входът срещу читалището/, всеки работен ден от 15:30 до 17:30 часа.

В изпълнение на чл. 35 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на община Панагюрище, приет с Решение №558/06.06.2014 година на Общински съвет – Панагюрище, протокол с решението на Експертно – консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е публикуван на интернет страницата на Община Панагюрище /Други обяви и съобщения/.

Протокол от дейността на Експертно – консултативна комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище