Начало Бизнес Пасивната къща – минимум разходи за енергия, максимум ползи за здравето

Пасивната къща – минимум разходи за енергия, максимум ползи за здравето

СПОДЕЛИ
restorant

Факт е, че българинът все по-силно, чрез собствения си джоб, усеща необходимостта от икономия на топлинна енергия и постепенно проумява горчивата истина, че жилището му, строено преди две, три, а нерядко и повече десетилетия, напълно или почти не отговаря на каквито и да било изисквания за топлинна изолация. След като един проблем е осъзнат, следващата крачка е неговото решаване.  А решението се крие в две думи – пасивна къща.  В стартовата ни публикация по темата ви разказахме за ОБЕРОН Концептбау – първата в България и на Балканите фирма, успешно защитила проект  “Пасивна къща ОБЕРОН” пред Hr. Jan Vahala – Passiv Haus Institut Darmstadt и получила  сертификат  “Passivhaus Standart Plus” .Първата пасивна къща, построена от компанията съгласно изискванията на този сертификат е в село Марково до Пловдив.

Какво трябва да знаем за пасивната къща?

Така наречената „пасивна къща“, съответства на строителен стандарт, който предвижда не повече от 15 kWh/m² годишни енергийни разходи за отопление. Иначе казано, тази къща е толкова добре изолирана, че в нея се поддържа нормална за обитаване температура почти без разходи за отопление. Тя не се нуждае от класическите отоплителни уреди, а поддържането на подходяща за обитаване температура се извършва в резултат на отделяната топлина от електрическите уреди в жилището, от проникнала през прозорците слънчева топлина и отделена от самите обитатели. Минималният годишен разход на енергия за отопление се дължи на необходимостта да се затопля пресният въздух, който се вкарва в сградата. „Пасивната къща“ изразходва с около 80% по-малко топлинна енергия и от сградите, строени по съвременните норми за топлинна изолация, действащи в Австрия.

„Пасивната къща“ е развитие на концепцията за т.нар. нискоенергийна къща, при която се допускат разходи за отопление 16–39 kWh/m². За отопляването ù са необходими около 3 l/m² нафта или 3 m³ газ годишно. За обозначаване на степента на изолираност и равнището на разходите за отопление е въведено още едно понятие – „енергоспестяваща къща“, при която енергийните разходи за отопление са 40–79 KWh/m², и съответно се изразходват 3–7 l/m² нафта или 3–7 m³ газ годишно.
За сравнение ще посочим, че при една строена според действащите през 1976 г. в Германия строителни стандарти, които със сигурност са били значително по-строги от строителството у нас, годишните енергийни разходи достигат до около 300 kWh/m². С други думи, енергийните разходи на пасивната къща са над 20 пъти по-малки в сравнение със сграда, строена преди четвърт век. Поради изключително малките топлинни загуби „пасивната къща“ няма класическа отоплителна система (котел, евентуално складово помещение за горивото, тръбопроводи, радиатори, регулираща апаратура), която също е немалък инвестиционен разход. Не е без значение и фактът, че липсата на радиатори в помещенията създава още ред удобства – не се заема от площта на помещенията, липсва усилената циркулация на въздуха, причинена от тях, и свързаното с това опушване на стената и тавана над радиатора. Засилената циркулация на запрашения въздух обостря и алергичната реакция у хора, предразположени към това страдание. Вентилационната инсталация на „пасивната къща“ е снабдена с филтри, които сигурно очистват въздуха от всякакви съставки, включително от миризми.
pasivna_kyshtaОсвен, че разходите за енергия за отопление са намалени до минимум, в „пасивната къща“ се създава и значително по-благоприятен и здравословен микроклимат – равномерно поддържана и целогодишно еднаква за всички помещения температура на въздуха, а повърхностната температура на външните стени и при външна температура –10 ºС е по-ниска от температурата на въздуха в помещенията с не повече от 0,5–1 ºC. Тази разлика на практика не се долавя, и затова стените и пода над избата се възприемат като топли, не предизвикват неприятно усещане на хлад при допир, а за познатото, особено на обитателите на панелките, овлажняване поради кондензиране на водните пари върху външните стени, тук изобщо и дума не може да става.
„Пасивната къща“ има централизирана система за подаване на свеж въздух в помещенията, която регулира точно необходимото количество с оглед доставяне на кислород и изхвърляне навън на замърсения вече въздух. Преди това обаче, неговата топлина се използва за подгряване на подавания външен въздух.
Здравословният начин на живот в тази къща се осигурява не само през студените, но и през горещите летни месеци. Благодарение на своята добра топлоизолация тя има много висока термостабилност, поради което температурата във вътрешността ù не следва промените между дневните и нощни температури в горещите летни месеци, а се запазва постоянна около оптималните за човешкото здраве и работоспособност температури на въздуха 19–22 ºС при относителна влажност 40–60%. Това се постига без охладителна инсталация, която също е сериозна инвестиция и немалък консуматор на електроенергия. Да не говорим, че масово използваните стенни климатици причиняват често настинки и създават проблеми на хората с алергии поради това, че рязко усилват циркулацията на въздуха в помещенията, без да се вкарва свеж отвън.

В следваща публикация ще ви разкажем за условията, на които трябва да отговаря една сграда, за да съответства на изискванията за „пасивна къща“. 

Ако имате конкретни въпроси, свързани със статията, ще се радваме да ги зададете под формата на коментар,на редакционния ни мейл, чрез формата за контакт в сайта или към специалистите от ОБЕРОН Концептбау.