Начало Общество Подписаха договор за възлагане на обществена поръчка за „Интегриран инвестиционен проект във...

Подписаха договор за възлагане на обществена поръчка за „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор“

СПОДЕЛИ
restorant

Днес бе подписан договорът за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, за изпълнението на обособена позиция 2: “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище” на стойност 37 524 600,00 лева.  Договорът е във връзка с изпълнение на проект №51011116-73-157: “Интегриран инвестиционен проект  във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище, съгласно договор за БФП № DIR-51011116-С043 по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

 

Изпълнител на договора е Дружество по ЗЗД „АКВА ГРУП 99”, гр. София.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора са 321 календарни дни, но не по-късно от 30.10.2014 г. и започва да тече от датата на получаване на уведомително писмо от страна на Община Панагюрище за стартиране на дейностите по проекта, като приключва с предаване на обекта със Сертификат за  окончателно завършване. В посоченият срок не се включва необходимото време за съгласуване на проектите и получаване на разрешение за строеж.

1 КОМЕНТАР