Начало Общество Покана за информационен семинар

Покана за информационен семинар

СПОДЕЛИ
restorant

Уважаеми Земеделски производители, жители и гости на Панагюрище

От името на Консорциум „Био Форум”  Ви каним да присъствате на

 

Информационен ден – семинар

„Новата ОСП и мерките за подпомагане на агроекологията по ос 2 от ПРСР 2007-2013 г.”,

Целта на информационния ден е да се представят мерките от ос 2 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“, мярка 212 „Плащания за земеделските стопани за райони с ограничения, различни от планинските райони“, мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи“ и мярка 214 „Агроекологични плащания”).

Информационния ден ще включва семинар и консултации.

Семинарът ще от лектор от МЗХ. Ще се представят мерките и ще разяснят новостите в условията за кандидатстване през 2013 г.

  

Консултации по мерките ще са от експерт на Консорциум „Био Форум.

 

Информационния ден да се проведе на 28.03.2013 г. (четвъртък),  от 10.00 до 12.00 часа. в сесийната зала на  Общинска администрация –  Панагюрище.

 

Заповядайте!

Ще Ви бъдем полезни.

 

                            Консорциум „Био Форум”