Начало Общество Предстои ремонт на път II-37 – Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат

Предстои ремонт на път II-37 – Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат

СПОДЕЛИ
restorant

Областният управител Стефан Мирев проведе второто за 2017г., заседание на Областния съвет за развитие. Домакин на събитието беше кметът на община Лесичово Серьожа Лазаров.

По покана на областния управител в заседанието взеха участие директорът на Областно пътно управление – инж. Мая Шимбова и управителят на  „Напоителни системи” ЕАД клон Тополница – Николай Чалъков.

Инвестиционната програма на Областно пътно управление Пазарджик за 2017г., предвижда ремонти и поддръжка на републиканските пътищата I, II  и III клас, преминаващи през територията на област Пазарджик. Предстоят текущи ремонти на път I-8 – Костенец-Белово-Септември-Пазарджик, II-37 – Панагюрище-Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат. До края на месец юни ще започнат ремонти и изкърпвания и на път III–803–Драгор-Динката-Калугерово-Лесичово. Въпросът за ремонт на третокласния път преминаващ през община Лесичово беше поставен от кмета на общината Серьожа Лазаров. Два пъти повече са предвидените финансови средства за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища в област Пазарджик за 2017г., в сравнение с 2016г. Предвижда се поставяне на нова хоризонтална маркировка, нова осева линия, а в момента се изготвя и задание за подмяна на знаковата маркировка на  някои  от републиканските пътищата в областта. Паралелно с ремонтите се провеждат и мероприятия по почистване на канавките и изсичане на храстова растителност.

Членовете на Областния съвет за развитие подкрепиха предложението на кмета на община Панагюрище Никола Белишки, да бъдат преразгледани проектите на споразумения между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и Закона за геодезията и картографията /ЗГК/.

Въпросът ще бъде представен на предстоящото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.