Начало Без категория Съдът: Павлина Ерова и детската градина да заплатят 5 000 лева обезщетение...

Съдът: Павлина Ерова и детската градина да заплатят 5 000 лева обезщетение на посиненото дете

СПОДЕЛИ

Със свое решение номер 171 от 16 май, 2019 година, Пазарджишкият окръжен съд осъжда учителката Павлина Ерова и Детска градина „Пролет“ в Панагюрище солидарно да заплатят сумата от 5000 лева обезщетение на малкия Краси Налбантов. Делото е гледано на 19 април, 2019 година. То е образувано по  предявени два иска срещу бившата детска учителка Павлина Ерова и Детска градина „Пролет“, от името на малкия Краси Налбантов. Детето се представлява от неговата майка Грета Радивчева , която иска детското заведение и учителката солидарно да заплатят 26 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди, вследствие на получено физическо увреждане на сина ѝ на 5 септември, 2017 г.

Чрез своя адвокат Павлина Ерова оспорва предявения иск, като твърди, че не е докосвала детето. Другият ответник по делото – Детска градина „Пролет“,чрез временно изпълняващия длъжността директор, също оспорва иска, като твърди, че няма доказателства, че Ерова или който и да било друг служител на градината са причинили синините по лицето на Краси.

Позовавайки се на Чл.45 от Закона за задълженията и договорите, гласящ, че „Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.“, магистратите премат, че вината на Ерова като извършител на увреждането се предполага до доказване на противното

Предявеният към ДГ „Пролет“ иск пък е на основание член .49 от същия закон, гласящ:  „Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа.“

ИСТОРИЯТА

Припомняме, че сагата започва на 5 септември, 2017 година. Двегодишният тогава Краси, след втория си ден в детска градина „Пролет“, в 16:15 ч. е прибран от своя дядо по майчина линия, като учителката при която е било детето във времето, когато е получило синините, е Павлина Ерова. Въпреки, че смяната ѝ е изтекла, тя e останала до края на работния ден, за да изчака и даде обяснение на близките на момчето. Първоначално мъжът не реагирал остро на обясненията, но след около 20 минути се върнал, нахлул в групата, заплашил и опитал да се саморазправи с учителката (за което по-късно тя завежда и печели дело)

След като са го взели от градината и са видели състоянието на детето, родителите веднага водят малкия при лекар, който издава медицинско свидетелство, прави рентген на глава, за да отхвърли вероятността от фрактура и изрично посочва, че „детето е много неспокойно, непрекъснато плаче и родителите трудно го удържат“. Майката на момчето, в качеството си и на негов законен представител, подава тъжба в Районен съд – Панагюрище срещу учителката Павлина Ерова, като претендира и за 5 000 лева обезщетение за претърпените неимуществени вреди (впоследствие обаче техен представител или адвокат така и не се явява още на първото заседание, затова процесът бива прекратен)

Бабата на Краси свидетелства, че, след инцидента в градината, малкият е бил стресиран и плачел непрекъснато, а дълго след това при споменаването на детската градина се разстройвал и разплаквал, като категорично отказвал да ходи, защото „госпожата го биела“. Според бабата, можело да се разговаря спокойно с Краси, който тогава бил на 2 години и 4 месеца. Че детето проговорило рано потвърждава и дядо му. Според неговите показания, малкият обяснявал, че госпожата го била ударила по бузките и дупето. Личният лекар на Краси посочва в показанията си, че когато родителите го довели, той е бил разстроен и не позволявал да го докосва, плачел и повтарял „Градинката, градинката“. Лекарката забелязва при прегледа, че горната част на ухото е зачервена и подута и личали червени отпечатъци от пръсти, които започвали да посиняват – белег, че инцидентът не се е случил непосредствено преди идването в лекарския кабинет, а преди няколко часа.

По показания на Павлина Ерова, тя дори не е докосвала Краси, а синините са причинени от друго, по-голямо дете – Даниел, съседче на малкия, с което той основно общувал, тъй като не познавал други деца. По думите на Ерова, Даниел гушкал и целувал Краси, а малко по-късно учителката забелязала синините по бузката на малчугана. Детето обаче не показвало никакви признаци да е разстроено. Независимо, че това противоречи на приетите от детската градина правила за работа с деца, според които, при травма, оплаквания или други особености в здравословното състояние на децата, следва родителите да бъдат уведомени незабавно, това не е сторено. Тогавашната директорка Анета Сапунджиева разпорежда да купят мехлем, с който мажат синините, налагат местата с мокри кърпи, за да спадне отокът, после слагат Краси да спи. По думите на ръководителката, сметнали, че не е необходимо да се обаждат на родителите, за да не ги безпокоят, предположили, че синините ще преминат до вечерта. От протокола по делото става ясно, че след като малкият се събужда от следобедния си сън, го разпитват какво му е направило по-голямото момче и то отговорило, че баткото го „цункал, гушкал и щипнал“.

Колежката на Павлина Ерова, която в деня на инцидента идва, за да поеме редовната следобедна смяна, в свидетелските си показания обяснява, че при приемане на смяната Ерова ѝ обяснила, че Краси е бил захапан от Даниел. По думите на учителката, Дани бил доста едър за своите 6 години и доста активен. Жената потвърждава, че в момента, в който е поела смяната, малкият Красимир е бил напълно спокоен, готов за следобеден сън. По-късно се събудил, закусил и отново не давал признаци да е разтревожен или да страда. Според педагожката Краси не можел да прави сложни изречения.

Според ексдиректора Анета Сапунджиева не можело да става дума за насилие от страна на възрастен, а по-скоро проява на емоция от дете към дете. Тя била уведомена веднага от Ерова, че „има лошо захапано дете“. По-късно, в разговор, Даниел ѝ обяснил, че захапал малкия Краси, защото го обичал. В показанията си Сапунджиева признава, че принципно е трябвало да се уведомят родителите, но е счела, че в случая не е нужно, защото предполагала, че белезите от ухапването ще минат до вечерта.

ЕКСПЕРТИТЕ

Тезата, че синините са причинени от друго дете обаче е отхвърлена от направената съдебно – медицинска експертиза. Вещото лице е категорично, че всички травматични увреждания, с изключение на едно кръвонасядане по дясната буза, за което се допуска, че може да се получи от ухапване от друго дете, са в резултат от удар с твърди, тъпи предмети. Експертът обобщава, че травмите са локализирани предимно в лявата част на лицето на детето и могат да се нанесат от ръка на възрастен, а не на дете, тъй като засегнатата област е много широка, за да се допусне, че ударът може да е от длан на 5-6 годишно. Отделно от това се посочва, че ударът е направен със сила, коята не може да бъде от детска ръка.

Назначената съдебно-логопедична експертиза заключава, че в общия случай двегодишните деца не могат да описват и преразказват минали събития, това умение се появява в по-късен период от развитието – около 4-5 годишна възраст. Експертът предполага, че към датата 5 септември, 2017 г. малкият Краси, който тогава е на 2 години и 4 месеца, е можел да свързва 2 или 3 думи в изречение, но не и да обяснява различни събития.

Показанията на двете групи свидетели – на ищеца и ответниците по делото, са противоречиви относно състоянието на детето след инцидента. Близките на малкия Краси твърдят, че той е бил разстроен и плачел, същото посочва в показанията си и лекарката на момченцето. От показанията на част от персонала на детската градина пък става ясно, че детето е било спокойно. В протокола от делото се посочва „Възприемайки единствено тази теза би се достигнало до абсурдния извод, че двегодишното дете, въпреки понесения удар, причинил описаните отоци и кръвонасядания, дори не е заплакало, а е легнало и заспало спокойно.“

С оглед на всичко това, съдът счита исковете срещу Ерова и ДГ „Пролет“ за напълно основателни.

Като обобщение в протокола се посочва, че по силата на чл. 45 от ЗЗД обезщетение за вреди, причинени от непозволено увреждане, се дължи само на пряко засегнатото лице от това увреждане, в случая – малкия Краси. Според закона, неговите близки, включително родителите му, не са непосредствено увредени(независимо, че са преживели притеснения и страдания). По закон преживените от тях тревоги във връзка с инцидента с детето им, не подлежат на възмездяване чрез заплащане.

Съдът смята, че предявените искове следва да бъдат уважени до размер на сумата 5000 лева, като за горницата до 26 000 лева исковете като неоснователни, следва да се отхвърлят и

осъжда Павлина Ерова и Детска градина „Пролет“ солидарно да зплатят на Красимир Налбантов като обезщетение сумата от 5000 лева заради неимуществени вреди, настъпили в резултат от физическо увреждане, причинено на 5 септември, 2019 година от Павлина Ерова.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд, така, че най-вероятно сагата ще продължи.

И ако има поне една до някъде добра новина, тя се съдържа в резултатите от Съдебно-психологичната експертиза на малкия Краси, направена малко повече от година след инцидента, на 10.11. 2018г. Според експерта  момченцето е в отлично психично здраве и напълно е забравило случилото се на 5 септември, 2017 година. Той с удоволствие посещава друга детска градина в Панагюрище, като eкспертът е категоричен, че основната заслуга за това е на родителите, които са се стремяли първоначално детето да забрави инцидента, а впоследствие да изградят в съзнанието му положителен образ на детската градина и учителите в нея.