Начало Общество Съобщение за пресконференция по проект

Съобщение за пресконференция по проект

СПОДЕЛИ
restorant

На 8 май 2013 година от 13:00 часа, в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище ще се проведе встъпителна пресконференция по Договор BG051PO001-5.1.04-0141-C0001 за изпълнение на проект "ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.