Начало Местна власт Собствениците на новообразувани имоти в м. Кукла имат 14-дневен срок да се...

Собствениците на новообразувани имоти в м. Кукла имат 14-дневен срок да се запознаят с плана

32
0
СПОДЕЛИ
restorant

283196-1920x1285Община Панагюрище съобщава, че със заповед на Областния управител е одобрен план на новообразуваните имоти /ПНИ/ за поземлени имоти с № 913.001 и 913.9501 в м. ”Кукла” на зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 55302.87.307 от същата местност по кадастралната карта на землището на гр. Панагюрище.

Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 68 от 15.08.2014г.

Одобреният план на новообразуваните имоти може да бъде разгледан в стая 208, ет.ІІ, в сградата на Общинска администрация гр. Панагюрище или в стая 402, ет.ІV, Областната администрация гр. Пазарджик и обжалван по реда на §19 от ЗИД на АПК от заинтересованите лица, чрез Областния управител на област с административен център гр. Пазарджик, пред Районен съд –Панагюрище в 14 дневен срок от обнародването на Заповедта в „Държавен вестник”.