Начало Местна власт Тържествено бе учреден новият Общински ученически парламент (С ВИДЕО)

Тържествено бе учреден новият Общински ученически парламент (С ВИДЕО)

СПОДЕЛИ

На тържествена церемония, състояла се вчера, 17 ноември, в сесийната зала в Община Панагюрище, бе учреден новият Общински ученически парламент.

Общинският ученически парламент ще функционира към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

Приветствие към учениците и гостите на тържествената церемония отправи г-жа Недялка Наплатанова – директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

Освен до българщината, вие ще се докоснете и до европейските ценности и култура. Това е школа за развитие на лидерски умения, за работа в екип. В нея ще развиете вашия потенциал и личностните си изяви. Надяваме се, че вие ще бъдете активната част в следващото управление на общината и страната ни“, бяха част от думите на Наплатанова.

Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище г-жа Галина Матанова поздрави членовете на новия Общински ученически парламент. В обръщението си г-жа Матанова каза: „Вълнувам се поглеждайки Ви в очите и откривайки пламъка на мотивацията да бъдете активни в обществена полза и с чувство на принадлежност към родния край. Да реализирате свои идеи, да привличате връстници, приятели, за каузи, които за Вас са значими за местната общност.

Днес изразявам за пореден път стремежа на Община Панагюрище за активен диалог с младите хора. Идеята за форма на ученическо самоуправление не се реализира като самоцел, нито като задължение в изпълнение на приоритетите ни. Не е и форма на припокриване на сформираните в последните години два общински младежки парламента. Тя е в резултат на желанието ни да повишаваме „чуваемостта“ между институциите и младите хора. Резултат е и на заявената Ви готовност да бъдете активни, да огласявате свои потребности, мечти, както и да изразите лична отговорност и ангажираност за случването им, като бъдете част от вземане на решения за развитие на младежката политика… Вярвам, че заедно ще виждаме по-добре хоризонта, който води бъдещето за ръка…“

Ръководителят на Общинския ученически парламент г-жа Иванка Тодева представи членовете на парламента и мотивацията им да бъдат част от него.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ: 

 1. АННА ТРЕНДАФИЛОВА КУНЧЕВА

„Мога да бъда полезна с умението си да общувам с деца от различни възрасти. Обичам да участвам в инициирането на събития и да довеждам нещата докрай.“

 1. ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОСТУРКОВА

„Смятам, че ще бъда полезна с умението ми да работя в екип. Обичам предизвикателствата и срещите с нови хора.“

 1. ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ИЛКОВА

«Много съм упорита и не се отказвам лесно. Мога да общувам , без проблем, както със своите връстници, така и с по-възрастните хора. Очаквам да развия уменията си в тази посока и да бъда полезна за ученическата общност.»

 1. ДЕСИСЛАВА РАДКОВА ЧОРОЛЕЕВА

Успешното ми участиев други извънкласни и извънучилищни форми ми дава основание да смятам, че мога да работя в екип, да се изявявам убедително пред публика и да нося отговорност.

 1. ДИМИТЪР ПАВЛИНОВ КАРАКОЛЕВ

Обичам да се срещам със свои връстници от различни училища и заедно да инициираме и провеждаме събития, полезни за общността. Успешно участвам в публични изяви. Имам ведър характер и ще развеселявам останалите.

 1. ДИМИТЪР Цветанов Новаков

Отнасям се сериозно и отговорно при зададени заръки и работа. Ще бъда всеотдаен и ще участвам във всякакъв вид събития, мероприятия, пътувания, извънкласни дейности, проекти  и т.н. Гарантирам винаги свежи, креативни и разбира се, коректни идеи.

 1. ДОБРИН КРАСИМИРАВ ШИКЕРОВ

Ще бъда полезен с това, че съм толерантен, уважавам чуждото мнение, ще популяризирам инициативите на Ученическия парламент и ще търся съмишленици сред съучениците си.

 1. ИВАН ГЕОРГИЕВ ОБРЕТЕНОВ

Ще бъда полезен с това, че поемам ангажименти и пристъпвам отговорно към тяхното изпълнение.

 1. КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ЦУЦЕКОВ

Аз съм един от най-младите членове на парламента, затова смятам в началото повече да слушам и да помагам за случването на различни събития.  Искам да се науча да правя добри и полезни неща за младите хора.

 1. МАРИЯ КРЪСТЕВА ИЛКОВА

Умея прецизно да изпълнявам поставените ми задачи. Обичам да участвам в създаването и реализирането на различни проекти. Ще се старая да бъда достоен представител на своето училище.

 1. МИГЛЕНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

Мога да предоставя нужните сериозност, съобразителност, тактичност и гъвкавост по отношение на графика ми. Бих се отнесла отговорно към работата, подхождайки с максимална зрялост, но и с естествената ведрост, модерност и иновативност за възрастта си. Бих допринесла за организирането на различни кампании, изяви, извънучилищни дейности, образователни, но и развлекателни.

 1. МИТКО СТОЯНОВ МАЧЕЕВ

През свободното си време обичам да спортувам и смятам, че това ми помага да бъда коректен, организиран, да работя в екип. Ще бъда полезен с умението си да изготвям презентации и да популяризирам дейността на Ученическия парламент.

 1. НЕДЬО НИКОЛАЕВ КОЛИБАНЕКОВ

Смятам себе си за екстремна личност. Имам интереси в областта на фотографията и компютърните технологии и ще да бъда полезен с уменията си в тези области.

 

 1. НЕЛИНА АТАНАСОВА СКАЧКОВА

Аз обичам да чета и да рецитирам стихове. Смятам, че съм артистична и затова участвам в различни представления и публични изяви. Лесно се сприятелявам.За мен е чест, че ще бъда член на Общинския Ученически парламент.

 1. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БОТЕВА

Смятам за себе си, че съм спокойна, внимателна и търпелива. Ще бъда полезна при реализирането на проектите ни.

 1. РАДИНА ДИМИТРОВА КАПИТАНСКА

Досегашния ми опит дава основание да смятам, че съм творческа и артистична личност. Имам богато въображение и умея да изработвам различни красиви предмети. Ще бъда много полезна в организирането на благотворителни кампании и базари.

 1. РАЛИЦА ПАВЛИНОВА КАРАКОЛЕВА

Мисля, че умея да бъда добър организатор. Обичам да дебатирам. Не се притеснявам да изразявам мнение и да защитавам позицията си. Имам опит в публични изяв

 1. ТАТЯНА ЛУКОВА КУРТЕВА

Обичам да чета. Опитвам се да пиша стихове. Бих могла да бъда полезна при изготвянето на убедителни, закачливи и поетични рекламни материали, постери и плакати.

 1. ТЕОДОРА МИРОСЛАВОВА ЦВЕТКОВА

Аз обичам да се уча, да спортувам, да пътешествам, да преживявам нови срещи и вълнуващи запознанства. Бих помагала в организирането на срещи с популярни и вдъхновяващи личности.

 1. ТОДОР ПАВЛОВ ЧАМОВ

Аз съм много енергичен, весел и доста симпатичен. Ето защо смятам, че няма да имам проблем в общуването с връстниците си и трудно ще ми отказват да ни подкрепят.

 1. ЯВОР СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ

Аз съм много енергичен, весел и доста симпатичен. Ето защо смятам, че няма да имам проблем в общуването с връстниците си и трудно ще ми отказват да ни подкрепят.

Всеки един от тях присъства тук единствено и само, защото той е пожелал и решил, че ще му бъде интересно да е част от една такава младежка организация, и ще може не само да допринесе затова ученическият парламент да бъде посредник между общината и младите хора в града, но в същото време да научи много, да добие знания и умения, които ще им бъдат нужни занапред”, каза ръководителят на Общинския ученически парламент Иванка Тодева.

Председателят на Общински съвет – Панагюрище г-н Христо Калоянов връчи Удостоверения за членство в Общинския ученически парламент на учениците.

От името на Общинския ученически парламент, Димитър Новаков и Миглена Спасова благодариха на Община Панагюрище за подкрепата и представиха част от идеите и инициативите на парламента.

Нашите идеи и инициативи ще бъдат насочени в две направления: Първото направление е Гражданско образование. Ще се опитаме да запознаем ученическата общност с правата и задълженията на младите хора, да организираме прояви насочени към изграждане на гражданско самосъзнание и съпричастност към младежката политика на общината.

На 28 и 29 октомври членове на Общински ученически парламент, водени от директора на Център за подкрепа за личностно развитие г-жа Недялка Наплатанова и своя ръководител г-жа Ваня Тодева, посетихме град Шумен. Там се срещнахме с представители на Ученическия парламент към ЦПЛР Шумен, с които обменихме идеи и научихме повече за техния опит в ученическото самоуправление.

На 16 ноември, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отбелязахме  Международния ден на толерантността. Въпреки лошото време, ние разказахме за историята на този ден, за значението на толерантността и отправихме с балони нашите послания.

„Предай стара хартия, вземи нова книга“  – Това е кампания, която ще организираме с подкрепата на общинското звено “Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите“ и ЕКОПАК България АД. Срещу 7 кг. хартиени отпадъци, всеки ще получи нова книга. Това ще бъде нашият принос към спасяване на още дървета от изсичане.  Ще изготвим и разпространим плакати и постери, за да привлечем съмишленици, ще организираме и проведем кампанията.

Обучение, организирано от Асоциация дебати София – Това е младежка неправителствена организация, която предоставя обучения по дебати на студенти, ученици и треньори, организира състезания от национален и международен мащаб и подкрепя клубовете по дебати в страната. Обучението ще ни помогне да развием ценни умения, свързани с публичноговорене, аргументация, критичномислене, толерантност и разбиране.

Доброволчество – най-напред ще организираме коледен базар с благотворителна цел.

Второто направление, в което ще насочим усилията си е кариерно ориентиране. Имаме идеи да организирамесрещи с вдъхновяващи личности, отворени врати за запознаване с различни висши учебни заведения, за професионално ориентиране и др.“

СНИМКИ ТУК