Начало Здраве Технологичният център за Спешна медицина при Медицински университет – Пловдив организира презентация...

Технологичният център за Спешна медицина при Медицински университет – Пловдив организира презентация по спешна домедицинска помощ в „Уни Хоспитал“

СПОДЕЛИ
restorant

Технологичният център за Спешна медицина при Медицински университет – Пловдив организира днес презентация по спешна домедицинска помощ /доболнична помощ / в „МБАЛ-Уни Хоспитал“.

Динамичното развитие и предизвикателствата на съвременния свят налагат необходимостта всеки от нас да има познания, как да реагира при бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия, за да окаже на пострадалите жизненоважната доболнична помощ.
Д-р Саша Кръстева, главен асистент, обучител и ръководител на тренировката, д-р Мария Пранчева, главен асистент, обучител и д-р Владимир Божилов, асистент на тренировката запознаха присъстващите лекари и медицински персонал на болницата с възможностите, които предлага това звено. За обучението се прилага иновативен метод и се използва Е-пациент /симулатор за практически упражнения/ с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време: сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане, физическо представяне на звуци-сърце, бял дроб, черва, както и промени в проходимостта и достъпа до дихателните пътища. Предлагат се обучителни програми за подготовка на немедицински и медицински персонал в сферата на спешната доболнична дейност и евентуално включване в националната здравна политика.