Начало Общество ЦОП „Зора” стартира информационна кампания „Превенция на изоставянето на деца”

ЦОП „Зора” стартира информационна кампания „Превенция на изоставянето на деца”

19
0
СПОДЕЛИ
restorant

baby-sxc-hu-mmgallanПрез месец ноември Център за обществена подкрепа „Зора” гр. Панагюрище, ще проведе информационна кампания по „Превенция на изоставянето на деца” в градовете Панагюрище, Стрелча и в с. Поибрене.

Кампанията е предназначена за млади хора в училищна и извънучилищна възраст  и е насочена към превенция на изоставянето на деца в институции. Целта е повишаване  нивото на информираност на младите хора от високорискови общности по въпроси, касаещи превенция на нежелана бременност и превенция изоставянето на деца на възраст от нула до три години в специализирани институции. Задачите, които ЦОП си поставя при реализирането на кампанията е да се повиши нивото на осведоменост на младите хора:

  • по отношение въпросите, касаещи отговорното сексуално поведение и използването на контрацептивни средства;
  • повишаване информираността и чувствителността сред младите хора по въпроса за значението, ролята и отговорностите на родителите при отглеждането на деца.

През месец октомври социалните работници от Центъра, с помощта на здравните медиатори на общините Панагюрище и Стрелча, извършиха предварителни обхода в съответните населени места, с цел разясняване същността на кампанията и разпространение на подготвените от Центъра тематични брошури и обяви за мястото и часа на провеждане на информационните срещи.

Информационна кампания по „Превенция на изоставянето на деца”  Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище ще реализира както следва:

  • с. Поибрене – 25.11.2014г. – 12.30ч. – Кметство
  • гр. Стрелча – 26.11.2014г. – 13.30ч. – Младежки център
  • гр. Панагюрище – 27.11.2014г. – 13.30ч. – ЦОП