Начало Здраве „Уни Хоспитал“ в Панагюрище работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности

„Уни Хоспитал“ в Панагюрище работи по клиничните пътеки на 35 медицински специалности

СПОДЕЛИ
restorant

Свръхмодерната болница разполага с уникална техника и предлага комплексно лечение

b2f5ff47436671b6e533d8dc3614845db6f97e6f0fd175613910d613d574d0cbМБАЛ „Уни Хоспитал“ в град Панагюрище осъществява прием и лечение на пациенти при условията на Националната здравноосигурителна каса по всички 35 медицински специалности в клиниките и отделенията си, съгласно разрешително за осъществяване на медицинска дейност от Министерство на здравеопазването.

Свърхмодерната болница, която бе официално открита през юни, има отлична материална база, уникална за страната апаратура и водещи специалисти, което я превръща в едно от най-предпочитаните лечебни завадения в региона и страната. Медицинските специалности, одобрени от здравното министерство на „Уни Хоспитал“, са в 19 клиники и отделения, и 8 диагностични структури.
„В „Уни Хоспитал“ сме определили ясна цел – всичко в името на пациента. Затова днес уверено можем да кажем, че условията, създадени при нас, са отлични, и търсещите помощта ни пациенти могат да бъдат спокойни“, заяви управителят д-р Лучия Добрева. Тя подчерта, че за пациентите е осигурено комплексно медицинско обслужване – от профилактиката, през диагностиката и лечението, до рехабилитацията и продължителните грижи.
„Уни Хоспитал“ извършва диагностика и лечение по 224 клинични пътеки и 42 клинични и амбулаторни процедури по следните медицински специалности: вътрешни болести, нефрология, гастроентерология, пневмология и фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната, кардиология, медицинска онкология, лъчелечение, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, гръдна хирургия, неврохирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, акушерство и гинекология, неонатология, ушно-носно-гърлени болести, педиатрия, нервни болести, нуклеарна медицина, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, клинична имунология, образна диагностика, спешна медицина, обща и клинична патология, микробиология, вирусология, трансфузионна хематология, кожни и венерически болести, клинична алергология и клинична токсикология.
Всички здравноосигурени пациенти с направление за хоспитализация се лекуват при условията на НЗОК.