Начало Общество В ОУ „Свещеник Недельо Иванов” тече седмица за намаляване на функционалната неграмотност

В ОУ „Свещеник Недельо Иванов” тече седмица за намаляване на функционалната неграмотност

СПОДЕЛИ
„Свещеник Недельо Иванов”
Реклама

В ОУ „Свещеник Недельо Иванов” се провежда мероприятие за намаляване на функционалната неграмотност

Всяка последна седмица от месеца в училище ОУ „Свещеник Недельо Иванов” в с. Поибрене се провежда мероприятие за намаляване на функционалната неграмотност на учениците.

Всички сме чували, че четенето може да сътвори истински чудеса за нашето настроение и чувства. Днес 30.10.2019 год. ние си доставихме удоволствие, четохме заедно. Проведохме първото съвместно мероприятие по грамотност „Да споделим насладата от четенето”. Учениците от 4 клас четоха приказката „Лявото око на царя” и стихове за будителите, а петокласници четоха народната приказка „Неволята”.


МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


1.УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ГРАМОТНОСТ НА УЧИЛИЩНО НИВО.
а/ ,,Да споделим насладата от четенето’’ – мес. Октомври 2019г.
б/ ,,Грамотни сме’’-състезание между 4 и 5 клас-месец ноември 2019г.
в/ ,,Чети и отгатни’’- учениците разпознават произведението ,гатанки и пропуснати букви в думата-мес.декември.
г/ ,,Букволандия’’-моето приключение- месец януари 2020г.
д/ ,,Ние четем, рецитираме, илюстрираме’’ -месец февруари 2020г.
е/ ,,Слушаме приказки в парка’’- четене на открито в парка на селото-месец март 2020г.
ж/ ,,Книгата, библиотеката и аз’’-посещение на библиотеката-месец април 2020г.
з/,,Верижка“-четящи деца-месец май 2020г.
и/,,Детство мое“-месец юни 2020г.
з/ Подготовка за НВО-4 клас.
2.СЪЗДАВАНЕ НА КЪТ,,ПИША ВЯРНО И КРАСИВО ПОД ДИКТОВКА’’.

3.ЕЖЕДНЕВНО НАБЛЯГАНЕ НА ,,ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ’’ ПО ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.

4.РАБОТА ВЪРХУ УМЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ТЕКСТ.

5. ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ,,ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ’’-НАПРАВЛЕНИЕ -БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.