Начало Общество В Панагюрище ще откриваме Звено за социални услуги

В Панагюрище ще откриваме Звено за социални услуги

СПОДЕЛИ
restorant

Министър-председателят на Република България Бойко Борисов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов официално връчиха сертификатите на представителите на общините в столичния хотел “Шератон”. В събитието взеха участие и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов.

Договарящ орган е Агенция социално подпомагане, а бюджетът за цялата страна възлиза на над 32 млн. лв. За община Панагюрище сумата по договора е 147 435.64 лева. С тези средства услугата ще бъде реализирана за 58 потребители, а за предоставянето й ще бъдат назначени 27 безработни лица от общината.

Целта на схемата “Помощ в дома” е със средствата по Оперативната програма да се създаде нов устойчив и гъвкав модел за почасово предоставяне на услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение. Тя ще обхваща хора, които са в невъзможност да се обслужват сами – възрастни,  самотно живеещи и лица с увреждания. Схемата ще се осъществява в три типа дейности – за лична помощ (личен асистент), за социална подкрепа (социален асистент) и за комунално-битови дейности (домашен помощник). При първият тип ще се извършва помощ при хранене, при вземане на лекарства и за поддържане на лична хигиена. При вторият тип – за осъществяване на социални контакти, придружаване до различни институции, или при подаване на документи. При третия тип помощта се ще се изразява в пазаруване,  поддържане хигиената в жилищата на нуждаещите се и  извършване на ремонти.

Това е модел, който надгражда добрите резултати на програмите Социален асистент, Домашен помощник и Личен асистент, посредством който социалните патронажи ще могат да разширят дейността си, като създадат Звена за услуги в домашна среда. Целта на схемата “Помощ в дома” е да обхване повече хора в неравностойно положение – както възрастни и хора с увреждания, така и безработни лица. Важно изискване на програмата е услугите да се предоставят от безработни лица, които все още не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.