Начало Общество Ясни са кандидатите за началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в...

Ясни са кандидатите за началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Конкурсна комисия, назначена със Заповед на кмета на община Панагюрище разгледа подадените 7 броя заявления на кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник на отдел на община  – отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Панагюрище, съобщават от Общинска администрация.

Допуснатите до конкурса кандидати са както следва:

Нонка Стоянова Караиванова-Филина;

– Миглена Илиева Янкова-Джунова;

– Евгения Георгиева Чардакова;

– Цветелина Васкова Арапова-Чавдарова;

– Евгения Нешова Загорска;

– Анелия Георгиева Караколева.

Кандидатите трябва да се явят на 21.04.2016 година в 09:00 часа в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  – 3 етаж, за развиване на писмена разработка по социална тематика. Време за разработване на темата: 3 /три/ астрономически часа.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден от 15:00 часа, при условие, че резултатът на същите от писмения изпит е най-малко „4“.