Начало Общество За утре е насрочена работна среща по европроект

За утре е насрочена работна среща по европроект

СПОДЕЛИ
Общинският съвет

panagyurishteОбщина Панагюрище уведомява заинтересованата местна общност, че на 17 март 2016 година от 10:00 часа в Заседателна зала в сградата на Общинска администрация ще се проведе работна среща, относно актуализация /допълване и/или преработка/ на основния и резервния списък с обекти включени в Инвестиционната програма на град Панагюрище, във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и получени указания с писмо от 08.03.2016г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Допълнителна информация може да получите на място в стая 202.