Днес от 14:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище

Спаска Костуркова , 18.05.2017 0 375 Print

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Ето и дневния ред: 

  1. Присъждане наградите ” Учител на годината”, “За принос към бъдещето на Панагюрище” и „ Творец на годината“ за 2017 година.
  2. Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларенплан/ПП/ по искане на “БТК” ЕАД.
  3. Разпореждане с общинско имущество.

Ще се проведат и две Общи събрания:

Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация- П”  ЕООД 

Общо събрание на „ Оборище”  ЕООД 

 

 

Още Местна власт

Коментари

Вашият коментар

Моля спазвайте добрия тон.PIA-news си запазва правото да изтрие коментара ви, ако нарушавате правилата за ползване на сайта!

Популярно