Начало Общество Басейновият съвет заседава в Деня на Черно море

Басейновият съвет заседава в Деня на Черно море

СПОДЕЛИ
restorant

На 31 октомври – Международния ден на Черно море, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) ще проведе 30-то си заседание на Басейновия съвет.

На заседанието ще бъде представено изпълнението на програмата от мерки на Плана за управление на речните басейни в Черноморския басейнов район, Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г., мерките за постигане целите на Морската стратегия и резултати от контролната дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море през летния туристически сезон.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, подпомагаща дейността на БДЧР в процеса на управление на водите. В състава на съвета са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, ВиК дружества, Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми водоползватели и неправителствени организации.

На 31 октомври отбелязваме двадесет и втората годишнина от подписването на Стратегическия план за опазване и възстановяване на Черноморската екосистема между България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно управление на биоразнообразието и стимулиране на реализацията на екологични проекти в Черноморския регион.