Начало Общество Девет ученика от Панагюрище придобиха квалификация по професия „Приложен програмист“

Девет ученика от Панагюрище придобиха квалификация по професия „Приложен програмист“

СПОДЕЛИ

Девет ученика от гр. Панагюрище придобиха квалификация по професия „Приложен програмист“ по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

След тригодишно обучение завърши петият випуск по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. На тържествена церемония в двора на МГ „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив, завършилите програмата ученици от гр. Панагюрище – Иван Попов – възпитаник на ПГИТМТ, както и Габриела Щрангова, Габриела Кирилова, Иван Воденичаров, Кирил Павлов, Николай Шангов, Петър Маслев, Симеон Бобеков и Христо Кръстев от СУ „Нешо Бончев“, получиха своите свидетелства за професионална квалификация. Те бяха придружени от техния преподавател в програмата – госпожа Цвети Мулешкова.

Учениците завършиха успешно програмата, като минаха през всички 13 модула и защитиха своите знания в Държавните изпити по теория и практика. Всички ще продължат образованието си в български университети в сферата на компютърните науки. Двамата пълни отличници на програмата – Христо Кръстев и Николай Шангов, предстои да получат грамоти от Министерството на образованието и науката (МОН), отново на официална церемония лично от министъра на образованието в момента – Галин Цоков.

Програмата започва с обучение по програмиране в X  клас и продължава 3 години.  В нея могат да кандидатстват всички десетокласници, които не изучават професия от професионално направление „Компютърни науки“. Те могат да започнат своя 3-годишен курс на обучение през ноември т.г. и да го приключат едновременно със завършване на средното си образование. Лекциите и упражненията са в събота и неделя. Във всеки център могат да кандидатстват не само местни ученици, а и десетокласници от съседните общини и области. На всеки одобрен курсант от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане за обучение. Преди това всички кандидати трябва да се регистрират за включване в националната програма на адрес: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/ .

Занятията са комбинация от присъствени и онлайн дейности. Те се провеждат в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и недели или през ваканциите. Обученията се организират от пет центъра – в София, Правец, Пловдив, Русе и Бургас и се провеждат в над 40 населени места. 

В нашия град имаме честта за съществуване на изнесен център за подготовка по програмата, за който център координациите и придобитите дипломи след курса на обучение се осигуряват от МГ „Академик Кирил Попов, гр. Пловдив.

Учениците, които през следващата учебна година ще бъдат в десети клас, могат да кандидатстват за включване в обучението тук. Одобрените сред тях ще получат учебни материали и ще бъдат оценявани в специална платформа.