Начало Общество И тази година организират детски конкурс по повод Деня на пчеларя –...

И тази година организират детски конкурс по повод Деня на пчеларя – 10 февруари

СПОДЕЛИ
restorant

Община Панагюрище, ЦПЛР-Панагюрище и Общинско пчеларско сдружение „Акация” – Панагюрище обявяват конкурс на тема „Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие”.

РЕГЛАМЕНТ:
І. Общинският конкурс се провежда в две тематични направления:
КОНКУРС ЗА РИСУНКА – „Работната пчеличка”
СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ, ЕСЕ на теми „Пчеларството – екология и плодородие“, „Пчелният мед – здраве и дълголетие”

ІІ. Право на участие имат всички деца и ученици от община Панагюрище, разделени в три възрастови групи:
І група – от І до ІV клас
ІІ група – от V-VІІ клас
ІІІ група – от VІІІ-ХІІ клас

ІІІ.Условия за участие:
1. Всички конкурсни материали се изпращат в ЦПЛР до 05.02.2018 година.
2. Материалите и техниката са по избор на участниците.
3. Всяка творба се придружава от следните данни:
трите имена на автора,клас, училище, школа/клуб, кръжок и др./,ръководител. Данните да са поставени на лицевата страна на творбата.
4. Класирането ще бъде индивидуално и ще се извърши за всеки конкурс в посочените по-горе възрастови групи.
5. Наградите ще бъдат предметни.

Откриване на изложбата и награждаването ще бъде на 09.02. 2018 г.(петък) от 15:00 ч. в ЦПЛР-Панагюрище.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ЦПЛР гр. ПАНАГЮРИЩЕ – ТЕЛ: 03537/ 6 22 72, 0886309803
E-mail: odkpan@abv.bg