Начало Общество Кметският екип се срещна с представители на бизнеса и училищата

Кметският екип се срещна с представители на бизнеса и училищата

СПОДЕЛИ
restorant

На 8 юли 2013 година от 10:00 часа в Сесийна зала (втори етаж) в сградата на Община Панагюрище се проведе втора за годината среща между кметския екип, директора на Дирекция “Бюро по труда”, директорите на двете средни училища и представители на бизнеса в Панагюрище. Първата подобна среща разговор бе на 12 март тази година, като на нея бяха обсъдени въпроси, касаещи необходимостта от квалифицирани кадри на предприятията и възможността на учебните заведения да подготвят такива. Темата на срещата от понеделник беше “Визия и заявки от бизнеса към учебните заведения за разкриване на паралелки със специалности, необходими на предприятията на територията на общината”.

На поканата на кмета на общината Никола Белишки от бизнеса се отзоваха представители на Сдружение на предприемачите, “Оптикс” АД и “Асарел-Медет” АД.

Директорът на Дирекция “Бюро по труда” г-жа Цеца Богоева направи обстоен анализ на ситуацията в града и общината по отношение на това колко и как се заявяват свободните работни места от предприятията, какво е предлагането и търсенето от страна на регистрираните безработни. Тя подчерта, че въпреки непрекъснатото автоматизиране на бизнеса, нужда от специалисти винаги има. По думите й на пазара на труда се търсят специалисти с медицинско образование, инженери, механици, строители, химици, биолози, техници по уредостроене и електрообзавеждане, учители и възпитатели, социални работници, икономисти, технически сътрудници, офис администратори, оптици, стругари, шлосери, електро-механо-шлосери, кофражисти, машинисти пътна и строителна техника и др. За съжаление Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище в по-голямата си част не е удовлетворила исканията, поради липса на търсещи работа специалисти в тези области. По мнение на г-жа Богоева до голяма степен проблемът идва от това, че от една страна предприятията не са могли дългосрочно да планират кадрите, а от друга – в образователната система не е заложено още в най-ранна училищна възраст децата да бъдат запознавани с различните професии и подготвяни за средното и висшето си образование. Подготовката в училище е най-добре да започне от 3-4 клас в най-леки форми, за да стане ясно коя професия какво точно представлява. Ако децата бъдат подготвяни в основното, те ще имат вече насока за средното си образование, а от там и за висшето.

Споделеният опит от „Асарел-Медет“ АД и „Оптикс“ АД         за провеждане на ежегодни стажантски програми показва, че наистина учениците трябва да се запознаят с производствения процес и да натрупат и практически знания и умения още преди завършване на средното си образование.

Като заключение от срещата кметът на общината Никола Белишки изрази общото мнение, че подготовката на учениците трябва да започна с базисно обучение още преди 8-ми клас. Взаимодействието между училища и предприятия трябва да е тясно. За доброто управление на предприятията е необходимо средносрочно планиране. Необходимо е също така да се продължи политиката на добро взаимодействие между Община Панагюрище и Дирекция „Бюро по труда“.

Представители на Сдружение на предприемачите – Панагюрище внесоха свое писмено предложение до кмета на общината с опис на необходимите кадри за нуждите на фирмите. По електронен път в Общината постъпи предложение и от изпълнителния директор на „Ритон П“ АД г-жа Райна Даскалова.

Позицията по темата както на бизнеса, така и на директорите на средните училища в града, и на Дирекция „Бюро по труда“ е ценна, затова  активното участие в тази посока до голяма степен би могло да определи за в бъдеще план-приема на учебните заведения за професионална подготовка на територията на община Панагюрище.

Ръководството на община Панагюрище взе решение да се проведе следваща подобна среща в края на месец октомври 2013 година.