Начало Общество КЗК отмени обществена поръчка на Панагюрище

КЗК отмени обществена поръчка на Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Комисията за защита на конкуренцията отмени обществена поръчка за строителство на община Панагюрище. Според антимонополистът решението на кмета за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строително – монтажни работи по проект „Панагюрище – столица на свободата“ е незаконосъобразно.

Според КЗК консорциум „Панагюрище инженеринг“ е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Участникът не е изпълнил задължението да посочи в техническото си предложение производителя на част от материалите, които е трябвало да бъдат вложени в обекта.

Обстоятелството е самостоятелно Поради констатирани пороци в предложенията на всички участници и предвид обстоятелството, че при повторно провеждане на процедурата недостатъците не могат да бъдат отстранени, КЗК връща процедурата за прекратяване, тъй като никоя от офертите не отговаря на предварително обявените условия.