Начало Общество Най-новото проучване на РЗИ Пазарджик за тютюнопушенето сред ученици показа, че 71,8%...

Най-новото проучване на РЗИ Пазарджик за тютюнопушенето сред ученици показа, че 71,8% не пушат

СПОДЕЛИ
Реклама
Проведеното наскоро в гр. Пазарджик изследване на РЗИ обхвана 103-ма ученици на възраст 14-18 г. /76 момичета и 27 момчета/. То имаше за цел да установи  степента на употреба и разпространение на вещества, предизвикващи зависимости сред подрастващите

Какво показват резултатите от анализа на анкетите

От  всички анкетирани ученици 71,8% са посочили, че не пушат.
Открито заявяват, че са пушачи 28,2%, като този процент е под средния за областта, установен при подобно проучване през 2010 г. на РЗИ  /39,3%/.

Разпределени по пол пушачите са:
– момичета – 30,3% от анкетираните девойки
– момчета – 22,2%  от анкетираните младежи

 Консумацията на цигари от пушещите ученици е:
–  До десет цигари дневно изпушват – 65,6%;
–  Повече от десет цигари на ден изпушват 34,4%.

Като рискова възраст за инициална употреба на цигари се очертава  възрастовата група  между 14 г. и 16 г.

Тютюнопушенето е сериозен проблем и рисков за здравето на подрастващите фактор. Този факт е тревожен с оглед разпространението на бъдещи заболявания, свързани със завишената употреба на цигари – сърдечно-съдови заболявания, различни видове рак, хронични заболявания на белия дроб, проблеми с дишането и др.  Посредством поставените контролни въпроси в анкетата се регистрират така наречени «скрити» и/или «епизодични» пушачи. Деца, които твърдят, че не пушат, при контролни въпроси дават положителен отговор.  Те са още в начален етап на тютюнопушене и запалват цигара само на определени места и при определени събития. След известен период от време се очаква тези деца да се присъединят към групата на активно пушещите, под влияние на наркотичната зависимост предизвикана от никотина.
Продължава негативната тенденция момичетата да пушат по-често от момчетата.

Известно е, че вредните вещества от цигарения дим увреждат репродуктивните способности на организма и увеличават риска от аборти и преждевременни раждания.