Начало Общество Първа копка на новото депо. Проектът ще приключи през септември 2015

Първа копка на новото депо. Проектът ще приключи през септември 2015

СПОДЕЛИ
restorant

d7Днес официално бе направена първата копка на бъдещото ново депо, което ще събира битовите отпадъци на общините Панагюрище и Стрелча. Церемонията бе предшествана от водосвет, отслужен от отец Петър, а малко по-късно депутатът Христо Калоянов, кметът на общината Никола Белишки, колегата му от Стрелча Иван Евстатиев и представители на управляващия орган и фирмата-изпълнител, направиха първата копка. След това, на пресконференция в общината, бяха представени параметрите и основните дейности по проекта, който е на обща стойност 18 299 654,65 лв. Финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 14 727 705,13 лв., националното съфинансиране е в размер на 2 599 006,79 лв, а финансовият дял на общините е 972 942, 73, като около 170 000 лв от тях ще трябва да осигури община Стрелча, а останалите – община Панагюрище.

Битовите отпадъци от двете общини ще бъдат третирани екологосъобразно, като ще бъдат прилагани мерки, целящи ограничаването на вредното влияние върху околната среда и ограничаване потреблението на ресурси. Ръководителят на проекта към фирмата – изпълнител на строително-ремонтните дейности ДЗЗД „РУСО-Панагюрище“ Тони Йорданов подчерта, че за фирмата е огромна отговорност да е изпълнител на такъв проект. Предстои да бъде извършена рекултивация на старата клетка за битови отпадъци и да бъде изградена нова. Старото сметище ще бъде запечатано със слой от земна маса, ще бъде хидроизолирано, за да се ограничи максимално вредното въдействие на отпадъците върху околната среда. Същата хидроизолация ще бъде направена и на новата клетка. Определени са точки за извършване на мониторинг на подпочвените води, за да може да се следи за евентуално замърсяване. Ще бъде приложена модерна технология за събиране, отвеждане и изгаряне на образуващия се биогаз. Йорданов подчерта, че той не е годен за използване. Проектът предвижда изграждане на компостираща инсталация, в която ще се отделят биоразградимите отпадъци. На последващ етап – през 2016 година, се предвижда да бъде въведена в експлоатация мобилна сепарираща инсталация, посредством която ще бъдат отделяни по-голям процент рециклируеми компоненти. Относно крайната дата за приключване на дейностите по проекта – 15 септември 2015 година, представителят на фирмата-изпълнител бе категоричен, че това е един напълно реален срок.