Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава днес

Общинският съвет ще заседава днес

СПОДЕЛИ
restorant

Редовното си заседание ще проведе Общинският днес от 15:00 часа.

Сред акцентите в дневния ред на предстоящата сесеия са  приемането на няколко отчета и програми.

-Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Панагюрище и Плана за развитие на социалните услуги за 2017 година, както и приемане на План за развитие на социалните услуги за 2019 година. Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в Община Панагюрище за 2017 г.  и  Програма за закрила на детето за 2018 г.
– Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2017 г.
– Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2018 г.
– Приемане на План на Община Панагюрище за противодейстие на тероризма.
– Приемане на отчетите  за дейността на читалищата на територията на Община Панагюрище за 2017 г.      |

– Приемане на Наредба за отглеждане на животни- компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на Община Панагюрище
– Приемане на Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Панагюрище.

Местният парламент ще трябва да даде зелена светлина за
кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение: “Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с.Попинци и с.Левски“ по Програмата за развитие на селските райони.