Начало Общество Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж...

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда

13
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Общинска администрация Панагюриещ обявява публичен  търг  с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда с площ от 90 кв.м, находяща се в Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5215 в гр. Панагюрище с начална тръжна цена от 6840 лева без ДДС.

Търгът ще се проведе  на 02.08.2016  год. от 14,00 часа  в Приемната  зала за граждани – І – ви етаж на Общинска администрация – Панагюрище, последващ  търг на 05.08.2016 год. от 14,00 часа при същите условия.

Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса в размер на  30лв. с ДДС от касата на ЦУИГ /партера/ при ОбА.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик с името на обекта и депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за учредяване правото на строеж се внасят в ЦУИГ /партера/ на ОбА – Панагюрище в срок до 17.30 часа на 01.08.2016 год.,  за последващата дата  до 17.30 ч. на 04.08.2016 год.

За справки и информация: Отдел ”УОССД” при Общинска администрация- Панагюрище, стая 305, тел. 0357 600 54.