Начало Общество Назначиха пет комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на...

Назначиха пет комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи

52
0
СПОДЕЛИ
restorant

zemedelci

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ бяха назначени пет комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землищата на селата Бъта, Баня, Попинци, Поибрене и град Панагюрище.

Село Бъта

Председател: Цветана Симеонова-началник на ОСЗ Панагюрище

Членове:

 1. Радостина Гарчева-главен експерт в ОСЗ Панагюрище
 2. Цонка Станчева-старши експерт в ОСЗ Панагюрище
 3. Цветанка Хугасян-главен експерт в ОД“Земеделие“ гр. Пазарджик
 4. Георги Александров-кмет на село Бъта или оправомощено длъжностно лице

Село Баня

Председател: Цветана Симеонова-началник на ОСЗ Панагюрище

Членове:

 1. Радостина Гарчева-главен експерт в ОСЗ Панагюрище
 2. Цонка Станчева-старши експерт в ОСЗ Панагюрище
 3. Цветанка Хугасян-главен експерт в ОД“Земеделие“ гр. Пазарджик
 4. Стоян Ножделов-кмет на село Баня или оправомощено длъжностно лице

Село Попинци 

Председател: Цветана Симеонова-началник на ОСЗ Панагюрище

Членове:

 1. Радостина Гарчева-главен експерт в ОСЗ Панагюрище
 2. Цонка Станчева-старши експерт в ОСЗ Панагюрище
 3. Цветанка Хугасян-главен експерт в ОД“Земеделие“ гр. Пазарджик
 4. Стоянка Ставрева-кмет на село Попинци или оправомощено длъжностно лице

Село Поибрене 

Председател: Цветана Симеонова-началник на ОСЗ Панагюрище

Членове:

 1. Радостина Гарчева-главен експерт в ОСЗ Панагюрище
 2. Цонка Станчева-старши експерт в ОСЗ Панагюрище
 3. Цветанка Хугасян-главен експерт в ОД“Земеделие“ гр. Пазарджик
 4. Димитър Пеев-кмет на село Поибрене или оправомощено длъжностно лице

Град Панагюрище 

Председател: Цветана Симеонова-началник на ОСЗ Панагюрище

Членове:

 1. Радостина Гарчева-главен експерт в ОСЗ Панагюрище
 2. Цонка Станчева-старши експерт в ОСЗ Панагюрище
 3. Цветанка Хугасян-главен експерт в ОД“Земеделие“ гр. Пазарджик
 4. Никола Белишки-кмет на община Панагюрище или оправомощено длъжностно лице
 5. Румен Касандров-началник на СГКК гр. Пазарджик или оправомощено длъжностно лице

 

file icon pdf Заповед № 214 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Поибрене, община Панагюрище.

 

file icon pdf Заповед № 215 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Попинци, община Панагюрище.

 

file icon pdf Заповед № 216 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на град Панагюрище, община Панагюрище.

file icon pdf Заповед № 217 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Баня, община Панагюрище.

file icon pdf Заповед № 218 от 04.08.2016 г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на село Бъта, община Панагюрище.