Начало Общество Четири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности (ОБНОВЕНА)

Четири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности (ОБНОВЕНА)

СПОДЕЛИ
restorant

На 12 юли 2017 година изтече срокът за подаване на проектни предложения за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности.

За първа година, по предложение на заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, Община Панагюрище предлага нова форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях  проекти на територията на община Панагюрище.

Проектите за младежки дейности са свързани с осъществяването на общинската политика за младежта и средствата за тяхното изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за съответната година.

 

Четири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности:

– Проект „Най-добрият замисъл, над който някога ще работиш, си самият ти!“ на Спортен клуб „Топалов“;

– Проект „Вече знам и мога повече“ на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“, село Бъта;

– Проект „Да се кичат, да се радват, да си дойдат, да се женат“ /изследване, съхраняване и популяризиране на традиционните попински обичаи/ на Сдружение с нестопанска цел „На орището“, село Попинци;

– Проект „Здраве чрез спорт“ на Интеракт клуб – Панагюрище.

Постъпилите проектни предложения за финансиране на младежки дейности ще бъдат разгледани от Експертна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектни предложения.