Начало Бизнес Из летописната книга на „Оптикоелектрон“: Традиция и поглед напред

Из летописната книга на „Оптикоелектрон“: Традиция и поглед напред

СПОДЕЛИ

По повод 50-годишнината от основаването на „Оптикоелектрон“, продължаваме с част пета на поредицата публикации, в които се връщаме заедно назад в историята.

1989г. Нужен е рестарт

 
След 1989 г. обективните процеси на лагат кардинални изменения във функционирането на икономиката, което се отразява болезнено на предприятията от военно-промишления комплекс, включи телно на „Оптикоелектрон“.
Отпадат сигурни пазари, налага се ре дуциране на състава. Случва се нередовно изплащане на възнагражденията, друже ството влиза в сериозни финансови затруднения.
Държавата оказва подкрепа през 1992 г., като по силата на ПМС № 234 са изчистени някои задължения, но „Оптикоелектрон“ попада в списъка на предприятията в изо
лация и подлежащи на ликвидация в срок до 30 юни 1999 г., подготвен от Министерството на финансите.
Тези процеси са прекратени с привати зацията на дружеството през юни 1999 г. Макар и бавно и с големи усилия звената към „Оптикоелектрон“ поемат по нов път, най-вече с намирането на нови пазари в страните от Европейския съюз и НАТО.
През февруари 1998 г. във връзка с промя ната в ръководството на „Оптикоелектрон“ ЕАД възникват брожения сред състава на фирмата. Освободеният от принципала на дружеството – министъра на финансите, инж. Иван Чолаков, заедно с приближени
ръководители, образуват Инициативен ко митет за стачни действия, които продължават от 2 февруари 1998 г. до 20 февруари 1998 г. Някои от мероприятията на Инициативния комитет са проведени в Панагюрище и в София.
След като стачните действия се преустановяват, новият директор инж. Асен Николов пристъпва към изпълнение на задълженията. След тези събития една част от
ръководителите напускат дружеството.
През 1998 г. министърът на финансите Муравей Радев отпуска на община Панагюрище допълнителна субсидия в размер 2 млн. лева, с които на „Оптикоелектрон“ са разплатени разходите за изграждане на магистралния водопровод р. Марица – Панагюрище. С получените средства „Оптикоелектрон“ изплаща част от натрупаните до момента задължения на стойност над 4 млн. лева.
В началото на 1999 г., с оглед предстоящата приватизация, са обособени три самостоятелни дружества:
„Оптикоелектрон“ ЕАД, Панагюрище
„Бунай“ ЕООД, Панагюрище 
ОМЗ ЕООД, Стрелча.
На основание на чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 25, ал. 3-5 и чл. 26, ал. 1 от Зако на за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОП) и съгласно Решение № 922 от 29 март 1999 г. на Министерски съвет е открита процедура по приватизация. С Решение № 1049-П от 18 май 1999 г. за определяне на метод за при ватизация Агенцията за приватизация на Република България обявява касова приватизация на активите на „Оптикоелектрон“.
За участие в приватизацията е създадено РМД (работническо-мениджърско друже ство) „Оптикоелектрон 99“с изп. директор Никодим Казанджиев. Създадено е и РМД „Оптикоелектрон 21 век“ с изп. директор инж. Иван Чолаков.
С Решение № 1128-П от 25 юни 1999 г. за избор на купувач на Агенцията за приватизация, Решение на Надзорния съвет на Аген цията за приватизация (Протокол № 24 от 28 юни 1999 г.) и Решение № 465 от 29 юни 1999 г. на Министерски съвет на Република България за купувач на „Оптикоелектрон“ ЕАД е определен „Оптикоелектрон 99“ АД и на 30 юни е подписан Договор за продажба на „Оптикоелектрон“ ЕАД. Подписи полагат изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Захари Желязков и изпълни телният директор на „Оптикоелектрон 99“ АД инж. Никодим Казанджиев.
В следващите години „Оптикоелектрон“ АД изпълнява всички поети ангажименти съгласно договора за приватизация, в т.ч. погасява всички стари задължения на „Оптикоелектрон“ ЕАД.
След приватизацията в „Оптикоелектрон“ настъпват структурни промени. Създават се следните търговски дружества:
„Завод за оптика“ АД
„Ектрон“ АД
„Оптикоелектрон груп“ АД
„Оптомеханик“ ООД
„Оптоформ“ ООД
„Джесика инвест“ АД
„Оптофинанс” ООД
 
 
През 2010 г. извън „Оптикоелектрон“ се създава „Оптоформ нов“ ЕООД.
На база на традициите и кадрите на „Оптикоелектрон“ през годините в община Па нагюрище се създават:
• няколко оптични дружества: „Оптикс“ АД, „Шойли оптикс“ ООД, „Майкро вю ендоскопи оптик“ АД, „Джунов престижън оптик“ ООД, „Майкро оптикс юръп“ ООД, „Кимко оп“ АД
• други машиностроителни фирми: „Клип щанц“ ООД, „Астроида“ ООД, „Сателит“ ООД, „Финмаш“ ООД, „Галванопрактик“ ООД.
Следва продължение…
Ако сте пропуснали да прочетете:
 

1 КОМЕНТАР

 1. Вчера прочетох книгата „Половин век история на Оптикоелектрон“.
  Аз като „местен патриот“ се стъписах от писаното в нея от Лука Гарчев
  цитирам: „Не знам какво биха казали местните патриоти, но за Панагюрище създаването на Оптикоелектрон исторически, социално и с висок обществен дух и личностна реализация/тук малко не се разбира мисълта на Гарчев/, превъзхожда дори Априлското въстание“.
  АБСУРДНО, СКАНДАЛНО, ГЕНИАЛНО!?! Какво е това?
  Оптикоелектрон и Април 1876.
  Оптикоелектрон- родени хиляди, направени стотици жилища, похарчени стотици милиони; Април 1876- избити хиляди, разрушени и опожарени стотици жилища, задигнати стотици хиляди.
  Това сравнение би трябвало да ме извади от заблудата, в която живея! Питам се: Как съм търпял тази историческа несправедливост? Защо не честваме всяка година 1 юни 1971 в чест на Оптикоелектрон вместо 1 май в чест на Априлското въстание?
  Защо забравяме тези синове и дъщери на Панагюрище, които се появяваха на центъра в 12 след сутрешната кинопрожекция в кафяви дрехи, досущ както са се появили преди век техните предци на 500 метра горе на „Бърдото“ пресрещайки османската ярост?
  Едните си оставиха костите, а другите купища семки.
  За едните се пеят песни , а за другите се носеха афоризми: Още ли си в ОЗ-то или си намери работа.
  Все още не разбирам защо когато казвах, че съм от Панагюрище никой не ме свързваше с Оптикоелектрон, а неизменно с хавлиени кърпи и Априлското въстание. Простаци!
  9  0